بدأت تلك الأحداث التي ترتقي لان تكون انتفاضة نتيجة لأسباب عدة والتي كان من أهمها وأبرزها عدم اكتراث نتنياهو لإعطاء الفلسطينيين أي إنجازات وفق التفاهمات السلمية مع رئيس السلطة الفلسطينية اضافة لان نتنياهو وحكومته أمعنوا بالاستيطان وسرقوا ونهبوا المزيد من الاراضي الفلسطينية كما وان مستوطنيه تجاوزوا كل الخطوط الحمر بقتلهم […]

ALITALIA IERI E OGGI: DIBATTITO E PROIEZIONE DEL DOCUFILM Roma, 26 ottobre – Palazzo dei Gruppi Parlamentari via di Campo Marzio 78  – ore 17.00 Lunedì 26 ottobre a Roma, presso la Nuova Aula del palazzo dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78, alle ore 17.00, si terrà […]

ASSEMBLEA CITTADINA VERSO IL 18 DICEMBRE 2015 GIORNATA D’AZIONE GLOBALE CONTRO IL RAZZISMO PER I DIRITTI E LA DIGNITà DEI E DELLE MIGRANTI, RIFUGIATI/E E SFOLLATI/E   MERCOLEDì 11 novembre ore 20.30 in via Bellezza 16/A presso Arci Bellezza   Il 18 dicembre 1990 l’Assemblea Generale dell’ONU adottava la Convenzione […]

  Traduzione delle domande frequenti sulla resistenza popolare palestinese a cura dal Comitato nazionale palestinese per il Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, utili per capire il contesto spesso assente dalla maggior parte delle notizie sulla Palestina.  BDS Italia bdsitalia@gmail.com www.bdsitalia.org   Originale in inglese: bdsmovement.net/2015/qa-palestinian-popular-resistance-13440   http://bdsitalia.org/index.php/comunicati-sul-bds/1867-faq-resistenza D1. Come descriverebbe l’attuale situazione […]

Manifestazione nazionale a Roma – piazza SS Apostoli, ore 10.00   Domenica 1 novembre l’USB proclama lo sciopero generale del Commercio e della Grande distribuzione organizzata e, assieme ai movimenti contro il lavoro domenicale e festivo, indice una manifestazione nazionale per dire NO alle liberalizzazioni nel commercio. La manifestazione si […]

COMUNICATO STAMPA DEL 22 OTTOBRE 2015 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per lunedì 9 novembre 2015 a Roma, presso il Ministero stesso, una nuova conferenza dei servizi per esaminare il progetto Ombrina. Il Coordinamento No Ombrina in questi giorni ha lanciato un appello via email ai consiglieri regionali, […]

  Domani, martedi, alle 17.00 diamo appuntamento a Napoli in piazza Municipio a tutti e tutte le persone solidali con la lotta di libertà del popolo kurdo per un momento di denuncia e informazione dal basso dopo la terribile strage di Ankara. Insieme per gridare al mondo le responsabilità del […]

LIVE OFFLINE
track image
Loading...